19 marca 2015

Zmiany w regulaminie.

Informujemy, iż w dniu 19 marca zostały wprowadzone dwie zmiany w Regulaminie Sztafety Maratońskiej Ekiden:

1. Została wprowadzona możliwość startu jednego zawodnika w więcej niż jednej drużynie, oczywiście warunkiem takiego startu jest zgłoszenie zawodnika w obu drużynach oraz warunkiem koniecznym jest pokonanie przez zawodnika obu dystansów. (zapis w regulaminie: IV. Warunki Zgłoszenia i zasady uczestnictwa, pkt 2)

2. Kierując się zaleceniami Polskiego Stowarzyszenia Biegów wprowadzamy możliwość startu w sztafecie osób, które ukończyły 12 lat, przy czym dotyczy to dystansu 5 km. Uczestnicy, którzy chcą startować na pozostałych dystansach (7 km lub 10 km) muszę mieć ukończone 15 lat. (zapis w regulaminie: IV. Warunki Zgłoszenia i zasady uczestnictwa, pkt 3)

Podziel się artykułem ze znajomymi!


Czytaj także: